Krukgewichten 3 NEDERLANDSE PONDEN KIL # deze pagina toont 1 gewicht.

282


Krukgewicht 3 NEDERLANDS POND KIL, voormetriek, metriek gemaakt

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 02
Arrondissementsijkers P.G. Verweyden Hoorn en
P. Spanjaardt Enkhuizen / Alkmaar

Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk:
> 3 NED. PONDEN. KIL:
> Aan de andere kant van de kruk staan de jaarletters B 1821 en C 1822
   en de particuliere merken van de arrondissementsijkers van P.G. Verwijden en
   P. Spanjaardt
> Op de romp zijn vier concentrische ringen aangebracht.

In het grondvlak van het gewicht was een bodemplaat
aangebracht als gevolg van het metriek maken van het gewicht.
Echter deze is in de loop der jaren verloren gegaan.
In september 2013 is de bodemplaat terug geplaatst door
bronsgieterij "De Paardenstal" te Schevingen waardoor het
gewicht weer exact 3000 gram weegt.

Arrondissementsijker
P.G. Verweyden werd benoemd 20 juli 1820 te Hoorn. Overleden 11 september 1828.
Arrondissementsijker
P. Spanjaardt, adjunct-ijker te Enkhuizen sedert 30 november 1821.
Benoemd tot arrondissementsijker te Alkmaar 8 december 1835.
Eervol ontslagen juli 1868. Overleden in 1881.