Knopgewichten 2 KILOGRAM # deze pagina toont gewicht.

332


Knopgewicht 2 KILOGRAM

Fabrikant Becker's Sons, Rotterdam

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►
 
Aantal ijken: 18
z 1889, b 1891, c 1892, d 1893, f 1894-1895, g 1896-1897, h 1898-1899,
Y 1959-1960, A 1963-1964, B 1965-1966, D 1967-1968, E 1969-1970,
F 1971-1962, G 1973-1974, dan de jaartallen (19)75, (19)78, (19)80, (19)82.

Op de schouder van het gewicht staat 2 KILOG. gevolgd door een 6, het nummer van het ijkkantoor te Rotterdam en de jaarletter z van 1889.
In de grondplaat is een justeergat aangebracht en de (kleine)letter o die staat voor het fabrieksmerk van Becker's Sons, Rotterdam.

Bijzonderheden
de hierna genoemde gewichten zijn identiek geijkt;
> de 5 en 2 KILOGRAM (zie volgnr. 331 en 332) zijn geproduceerd door fabrikant
   Beckers Sons, Rotterdam (Beckers, met de kleine o) ijkkantoor 6, Rotterdam.
> Twee gewichten van 1 KILOGRAM en één van 5 DECAGRAM (zie volgnr. 333,
   334, 338) zijn geproduceerd door fabrikant Louwmans Sneek.
> 5 en 1 HEKTOGRAM (zie volgnr. 335, 337) zijn geproduceerd door
   C.T.X. Kleinefeldt Mook waarbij opgemerkt dat de 5 HEKTOGRAM voor het eerst
   ter ijking is aangeboden op ijkkantoor 4, Nijmegen en de 1 HEKTOGRAM op
   ijkkantoor 8 Dordrecht.

Het komt niet zo heel vaak voor dat er in één kist of blok gewichten zitten die identiek geijkt zijn afkomstig van verschillende fabrikanten.
Er is een blok van vier met druppelknopgewichten bekend waarvan de
5 HEKTOGRAM, 2 HEKTOGRAM, 1 HEKTOGRAM geproduceerd zijn door v.Z  van Zeist, Utrecht en de 5 DECAGRAM door WL W. Linderman, Amsterdam en eveneens ideniek geijkt collectie: oudegewichtjes.nl

Hieruit blijkt dat de handelaren / winkeliers gewichten op voorraad hadden.
Bij vraag van de consument werd dan een blok of kist samengesteld met de op dat moment voorradige gewichten. Zeldzaam?
Ja zeker, maar vooral bijzonder!

Informatie over de fabrikant Becker 's Sons, Rotterdam
opgericht in 1872 door de twee jongste zonen van C Becker.
> In 1914 eveneens een bedrijf geopend in Brummen en gewichten werden nu
   aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem   en Rotterdam.
   Respectievelijk kantoormerken 3 en 6.
> In 1919 is het bedrijf officieel overgeplaatst naar Brummen; vanuit een filiaal
   in Rotterdam werden echter nog gewichten ter keuring aangeboden aan het
   ijkantoor Rotterdam.
> NV Bercker's Sons weegwerktuigenfabriek, later: Becker's Sons N.V.
   Fijnmecanische Industrie Brummen.
> Vanaf 1968 is deze firma overgenomen en gaat door onder de naam; 
   Simmonds N.V. Brummen.
> Vanaf 1967 toestemming verleend gewichten met fabrieksmerk H
   door Simmonds aan te bieden aan ijkkantoor Arnhem.
   Jaar van eerste aanbieding 1874
   Jaar van laatste aanbieding 1967