Krukgewichten 5 NEDERLANDSE PONDEN KIL # deze pagina toont 1 gewicht.

014


Krukgewicht 5 KILOGRAM Metriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 17
Op de schouder van het gewicht staat aan de ene kant van de kruk: ART
aan de andere kant van de kruk het particuliere merk van arrondissementsijker
P. Mansveld en 15 ijken
Op de romp van het gewicht staan 02 ijken en de massa aanduiding 5 KG.

Het gewicht is vervaardigd te Luik 1e ijk in 1821 Zuidelijke Nederlanden.
Na de Belgische afscheiding geijkt door Arrondissementsijkers P. Mansveldt en
J. Visser. IJken T 1838, U 1839, V 1840, W 1841, X 1842, Y 1843, Z 1844, b 1846, c 1847, d 1848, e 1849, f 1850, g 1851, h 1852, j 1853, k 1854, l 1855,
m 1856.

Bijzonderheden
Bronzen krukgewicht van 5 kilogram, in gebruik geweest bij het Nederlandse leger vandaar het opschrift 'ART':, voor Artillerie.

Arrondissementsijker P. Mansveldt
Benoemd 4 augustus 1820 te 's-Gravenhage.
Overleden 17 oktober 1851 Deze vier jaar had hij bi Lenoir te Parijs gewerkt.

Arrondissementsijker Visser J.
Benoemd 26 mei 1834 te Leiden voor het gehele arrondissement.
Overleden in 1849.