015


IJkkantoormodel Sluitgewicht 1 NEDERLANDS POND KIL, metriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

IJkkantoormodel Brielle, Provincie Zuid-Holland.
> Alle bakjes in dit sluitgewicht identiek zijn geijkt met het particuliere
   ijkmeesterteken van arrondissementsijker P.E. Knöps uit Brielle en het
   eigendomsmerk
van de Provincie Zuid- Holland Z . H
> Datering: 1836-1857

In de periode 1820-1870 waren er verschillende ijkkantoren in de Provincie Zuid-Holland o.a. Leiden, Den Haag, Brielle / Den Briel, etc.
Elk ijkkantoor had in die periode modellen staan, één van die modellen (kantoor Brielle) is dit sluitgewicht van 1 NEDERLANDS POND KIL.

Een ijkkantoormodel is herkenbaar aan het in een ovaal stempelveld afgeslagen teken met een ster of punt. Voor Zuid-Holland is dat Z . H

Bijzonderheden
> Op het deksel aan de linkerkant van het gewicht is het woord WIGTIES
   geschreven. De I is inplaats van de J gebruikt waardoor er nu staat WIGTIES
   i.p.v. WIGTJES
> Op het deksel aan de rechterkant van het gewicht is het woord KILOGRAMEN
   geschreven i.p.v. KILOGRAMMEN.
> Helaas zijn (zoals bijna altijd) de 1, 2, 2 wigtjes indertijd zoek geraakt.

Arrondissementsijker Knöps P.E.
Benoemd 1 januari 1836 te Brielle.
Eervol ontslagen in 1857.
 
Opmerking;
Van de ijkkantoormodellen uit Zuid-Holland is net als van de andere Nederlandse Provincies klaarblijkelijk maar weinig bewaard gebleven. Tot 19-11-2016 zijn volgende provincie eigendomsmerken bekend:
 * V = Friesland  * Z-H = Zuid-Holland * O = Overijssel  * Z = Zeeland
 * G = Groningen (of toch Gelderland?)  * N-H = Noord-Holland.
De ijkkantoormodellen van de resterende Nederlandse Provincies laten nog op zich wachten.

IJkkantoormodellen met daarop het afgeslagen particuliere merk van de arrondissementsijker zijn zeldzaam.